درباره ما

مجموعه الکترو مخابره از سال 1385 فعالیت خود را در زمینه واردات و تهیه و توزیع تجهیزات مخابراتی اغاز کرده و اکتون به عنوان یکی از شناخنه شده ترین مجموعه های توزیع تجهیزات مخابراتی به فعالیت خود ادامه میدهد.

هدف مجموعه ما تهیه و توزیع به روز ترین تجهیزات دنیا و پیشروی به سمت تولید و خود کفایی می‌باشد.