نمایش 1–24 از 47 نتیجه

اتصال 4 راهی

اتصال T زیمنسی سایز 35

اتصال T شکل سایز 25 زیمنسی

اتصال U بزرگ NEC

اتصال U چنگکی زیمنسی

اتصال U دو سرپیچ

اتصال Z باریک NEC

اتصال Z پهن NEC

اتصال ال آلومینیومی زیمنسی

اتصال ال بلند 4 سوراخه زیمنسی

اتصال ال بلند NEC

اتصال ال دو سوراخه NEC

اتصال ال دو سوراخه زیمنسی

اتصال ال سرکج NEC

اتصال ال سه سوراخه زیمنسی

اتصال ال کارینی 45 درجه زیمنسی

اتصال ال کوچک NEC

اتصال ال هوکی NEC

اتصال داسی شکل زیمنسی سایز 35

اتصال داسی شکل سایز 25 زیمنسی

اتصال ساندویچی NEC

اتصال صلیبی شکل زیمنسی

اتصال عصایی

اتصال کرنر لدر NEC