اتصال U بزرگ NEC

اتصال Z باریک NEC

اتصال Z پهن NEC

اتصال ال بلند NEC

اتصال ال دو سوراخه NEC

اتصال ال سرکج NEC

اتصال ال کوچک NEC

اتصال ال هوکی NEC

اتصال ساندویچی NEC

اتصال عصایی

اتصال کرنر لدر NEC

اتصال نبشی فیکسچر NEC

بازوی لدر NEC

پیچ سوسپانسیون

کوپلینگ خارجی استراکچر NEC

کوپلینگ داخلی استراکچر NEC

کوپلینگ لدر NEC

لدر NEC